Radio stansiyanın təkmilləşdirilməsi üçün ianəyə ehtiyyacımız var.

Donate for further improve radio station.

Пожертвуйте на дальнейшее улучшение радио станции.

Leobank

4089 5844 6562 5133

Sberbank

4276 5400 4456 1045

Tinkoff

5536 9141 2967 1784